Co to jest 1 Gbit na sekundę?

1 gigabit na sekundę (Gb/s) jest często traktowany jako równoważny 1000 megabitom na sekundę (Mbps). Ta konwersja opiera się na standardzie Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), według którego prefiks “giga-” oznacza mnożnik 10^9 (czyli miliard), a “mega-” oznacza mnożnik 10^6 (czyli milion). Dlatego 1 Gb/s równa się 1000 Mb/s, ponieważ 1 miliard bitów równa się 1000 milionom bitów.

Istnieje również standard IEC, który czasami używa innych mnożników dla jednostek cyfrowych, gdzie 1 gigabit jest równy 1024 megabitom. Jednak w praktyce, zwłaszcza w kontekście prędkości internetu i komunikacji danych, powszechnie stosuje się definicję SI, gdzie 1 Gb/s = 1000 Mb/s. To ułatwia porównywanie prędkości i jest bardziej zrozumiałe dla większości użytkowników.