!!! Wezwanie do zapłaty !!!

W związku z brakiem płatności dostęp do Internetu został ograniczony. Prosimy o uregulowanie należności w ciągu 3 dni na konto :
w banku: Millenium nr rachunku
02 1160 2202 0000 0002 5015 9694

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem +48 222 050 954 lub w naszym biurze przy ulicy Jana Pawła II 19c/2 ( II piętro ).

Nieuregulowanie należności w ciągu 3 dni spowoduje dodanie Pańtwa do bazy dłużników KRD oraz BIK oraz naliczenie kosztów windykacji